امنیت اجتماعی دختران در سرزمین اسلامی ایران

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

امنیت اجتماعی دختران در سرزمین اسلامی ایران

hotipoti
Administratorامنیت اجتماعی را چه می دانید !؟
آیا بد حجاب بودن دختران نقض امنیت اجتماعی محسوب می شود یا تجاوز به آنان در پهنای سرزمین اسلامی؟
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی تا چه حد امنیت را برای جامعه اسلامی به ارمغان آورده است !؟
محک
================================
هر کس بد ما به خلق گوید      ما خاطر از او نمی خراشیم
ما خوبی او به خلق گوییم      تا هر دو دروغ گفته باشیم!
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

تجاوز به دختر دانشجوی دندانپزشکی در وسط میدان آزادی تهران، در سرزمین آقا امام زمان !!!

hotipoti
Administrator

میزان امنیت در سرزمین آقا امام زمان:
تجاوز به دختر دانشجوی دندانپزشکی در وسط میدان آزادی تهران !!!
------------------------------------------------------
از برکت وجود جمهوری اسلامی و در سایه نیروی انتظامی مقتدر و نیز اعدامهای پیاپی متخلفین، دختران سرزمین اسلامی حتی در پر ترددترین نقطه تهران، یعنی میدان آزادی هم امنیت ندارند و همانجا ممکن است کارشان ساخته شود !!!
------------------------------------------------------

شرق: قضات دادگاه کیفری استان تهران درباره اجرای حکم اعدام جوانی در ملاء‌عام که دختر دانشجویی را مورد تجاوز قرار داده‌ تصمیم‌گیری خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار ما، حکم این جوان بعد از کش‌وقوس‌های فراوان سرانجام در هیات عمومی دیوان عالی کشور تایید شد. مرد جوان متهم است سه سال قبل دختری به نام «سوگل» را میان شمشاد‌های میدان آزادی مورد آزارجنسی قرار داده‌است.

سوگل ساعاتی بعد از این حادثه خود را به ماموران پلیس رساند و به آنها گفت: «من دانشجوی دندانپزشکی هستم و در شهرستان درس می‌خوانم. امروز -روز حادثه- دیروقت به تهران رسیدم. قرار بود پدرم دنبالم بیاید اما وقتی از اتوبوس پیاده شدم او را ندیدم، برای همین با وی تماس گرفتم و او توضیح داد کجا ایستاده‌است. چون مطمئن نبودم مسیری که می‌روم درست است از مرد جوانی سوال کردم، به من گفت از میان شمشادها بروی چند دقیقه بیشتر راه نیست.

من هم همین کار را کردم، یکدفعه احساس کردم کسی تعقیبم می‌کند. تا بتوانم به خودم بیایم و فرار کنم آن شخص من را از پشت گرفت و همان مرد جوانی بود که از او آدرس پرسیده‌بودم. او مرا به زمین کوبید و مورد آزار قرار داد. هرچه سعی کردم در برابرش مقاومت کنم، نتوانستم. التماس کردم و خواستم مرا رها کند اما توجهی نکرد و به من تجاوز و بعد با لباس‌های پاره رهایم کرد و گریخت.

دختر جوان گفت: وقتی بلند شدم و سعی کردم کشان‌کشان خودم را از میان شمشادها بیرون بیاورم، متوجه شدم تلفن همراه مرد متجاوز روی زمین افتاده ‌است که آن را برداشتم.

دختر جوان تلفن همراه را به ماموران داد. وقتی پرونده تشکیل شد و به دادسرا رفت بازپرس برای بازداشت این مرد دستور داد تا تلفن همراه او مورد بررسی قرار گیرد. وقتی ردی از متهم به دست آمد ماموران با طرح نقشه‌ای سعی کردند او را به محلی بکشانند تا بتوانند بازداشتش کنند.

آنها از سوگل خواستند از طریق شماره‌ای که از متهم به دست آمده ‌بود با او تماس بگیرد و قرار بگذارد. مطابق نقشه، سوگل به متهم تلفن زد و به او گفت که قصد دارد به این رابطه ادامه بدهد و از او خواست تا با هم قراری بگذارند و یک‌بار دیگر همدیگر را ببینند. مرد جوان که حرف‌های سوگل را باور کرده ‌بود سر قرار حاضر شد و ماموران او را بازداشت کردند.

سپس مرد جوان مورد بازجویی قرار گرفت و به تجاوز اعتراف کرد.
او در بازجویی‌‌ها گفت: وقتی دختر جوان از من خواست راهنمایی‌اش کنم یکدفعه وسوسه شدم و تصمیم گرفتم به او تجاوز کنم، به همین خاطر هم او را به سمت شمشادها راهنمایی کردم. آنجا تاریک بود و می‌توانستم نقشه‌ام را اجرا کنم، بنابراین دنبالش رفتم و زمانی که او را تنها پیدا کردم، مورد آزار قرار دادم.

با ارسال پرونده به شعبه 72 دادگاه کیفری‌استان تهران، تحقیقات قضایی درخصوص این پرونده آغاز شد. سوگل این بار جزییات واقعه را برای قضات توضیح داد. او گفت:
خانه من در کرج است و در اصفهان درس می‌خوانم. روز حادثه کلاس‌هایم تمام شده‌بود و می‌خواستم به خانه بروم. قرار بود در ترمینال آزادی پیاده شوم و پدرم آنجا به دنبالم بیاید. او در ضلع غربی ترمینال ایستاده‌بود، نیمه‌شب بود و من نمی‌توانستم به درستی تشخیص بدهم کدام مسیر را بروم. از مرد جوان پرسیدم و او به من گفت که از میان شمشادها بروم، بعد هم به من تجاوز کرد. این مرد پول‌هایم را هم برداشت و رفت اما موبایلش را جا گذاشت. من هم گوشی را برداشتم و فرار کردم. این حادثه آنقدر روی من تاثیر گذاشته که هر شب کابوس می‌بینم و حالم بد است.

وقتی قضات از متهم خواستند درباره اتهامش توضیح بدهد او هم اتهامش را قبول کرد و گفت که به دختر دانشجو تجاوز کرده‌است. بعد از چند جلسه بازجویی و اعتراف متهم به تجاوز، جلسه محاکمه برگزار شد اما مرد جوان این بار گفت اتهام را قبول ندارد. او گفت: این دختر خودش خواست با من رابطه داشته باشد. او به میان شمشادها رفت تا با هم رابطه داشته‌باشیم.
او تلفن همراه من را دزدیده‌ و می‌گوید این مدرکی است برای اینکه ثابت کند به او تجاوز کرد‌ه‌ام. بنابراین من از او شکایت دارم. قضات شعبه 72 دادگاه کیفری‌استان تهران بعد از محاکمه مرد جوان، وی را مجرم شناختند و او را به اعدام محکوم کردند.

متهم به رای صادره اعتراض کرد و پرونده به دیوان عالی کشور رفت. قضات دیوان رای صادره را نقض و اعلام کردند چون او اتهامش را در جلسه محاکمه انکار کرده‌است بنابراین حکم درست نیست و شعبه هم‌عرض باید به پرونده رسیدگی کند. این بار پرونده به شعبه 77 دادگاه کیفری‌استان تهران رفت و قضات این شعبه متهم را یک‌بار دیگر محاکمه کردند. این مرد باز هم اتهام تجاوز را رد کرد و گفت: دختر دانشجو خودش خواست با من رابطه داشته‌باشد و بعد هم چون از کارش پشیمان شد از من شکایت کرد.

این انکار کارساز نبود، چرا که هیات قضات شعبه 77 اعلام کردند متهم را مجرم می‌دانند زیرا او چهار بار نزد قضات شعبه 72 به جرم خودش اعتراف کرده‌است، ضمن اینکه ادعای او در مورد دختر دانشجو نمی‌تواند صحت داشته باشد زیرا شاکی دانشجوی رشته دندانپزشکی است و شأن خانوادگی بالایی دارد و حتی اگر بخواهد با کسی رابطه داشته باشد این عمل را میان شمشادهای میدان آزادی انجام نمی‌دهد. ضمن اینکه دختر جوان بعد از این تجاوز دچار مشکلات روحی شدیدی شده‌ و این نشان‌دهنده عدم تمایل او برای برقراری رابطه ‌است.

بنابراین قضات شعبه 77 هم رای بر اعدام متهم دادند. این حکم یک‌بار دیگر مورد اعتراض قرار گرفت و دیوان عالی کشور هم بر نظر خود باقی ماند، بنابراین پرونده برای تعیین تکلیف به هیات عمومی دیوان عالی کشور رفت. 50 قاضی دیوان برای بررسی پرونده تشکیل جلسه دادند و در نهایت با اکثریت آرا مرد جوان را مجرم شناختند و رای دادگاه کیفری را مورد تایید قرار دادند.
پرونده برای طی کردن مراحل قانونی جهت اجرای حکم به دادسرای اجرای احکام فرستاده شد و روز گذشته پیشنهاد شد این مجرم در میدان آزادی اعدام شود. قضات شعبه 77 برای بررسی این پیشنهاد تشکیل جلسه دادند که به زودی تصمیم خود را اعلام می‌کنند.
محک
================================
هر کس بد ما به خلق گوید      ما خاطر از او نمی خراشیم
ما خوبی او به خلق گوییم      تا هر دو دروغ گفته باشیم!
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

امنیت در مملکت آقا امام زمان بی داد می کند: تجاوز به 16 دختر در پارک طالقانی و در مجاورت 2 پایگاه نیروی انتظامی

hotipoti
Administrator

 امنیت در مملکت آقا امام زمان بی داد می کند:
قتل خونسردانه 2 زن و تجاوز به 16 دختر در پارک طالقانی، در مرکز تهران و در مجاورت 2 پایگاه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی !!!!


----------------------------------------------------------
یک شاهد:
هر روز غروب گشت های ارشاد به اینجا می آیند و بیشتر از اینکه به امنیت پارک توجه داشته باشند به حجاب زنان و دختران توجه می کنند.
----------------------------------------

خبرگزاری مهر گزارش داد:

پس از حوادث تلخ قتل دو زن و تجاوز به 16 دختر در پارک جنگلی طالقانی، حمله شبانه اراذل و اوباش به شهروندان در این پارک بار دیگر نبود امنیت و کمرنگ بودن حضور پلیس در این تفرجگاه را نمایان کرد.

پارک جنگلی طالقانی در مرکز تهران هر روز میهمان افراد زیادی است که برای تفریح و ورزش به این پارک می آیند. با گرم شدن هوا نیز اغلب خانواده های پایتخت نشین ترجیح می دهند شام را در فضای سبز این پارک صرف کنند و حضور شبانه خانواده ها در این پارک افزایش یافته است.

اما اتفاقات تلخ رخ داده در این پارک طی سال های اخیر باعث وحشت شبانه شهروندان برای حضور در این پارک شده است. در حالی که شهروندان ماجراهای تلخ سال های گذشته در پارک طالقانی را فراموش کرده و با امنیت خاطر به این پارک جنگلی می آمدند هجوم شبانه اراذل و اوباش به این پارک بار دیگر زنگ خطر درباره امنیت این تفرجگاه پایتخت نشینان را مطرح کرد.

-------------------------------
کشف جسد زن جوان

نخستین بار سال 84 با کشف جسد زن جوانی در این پارک موضوع توجه ویژه به امینت پارک طالقانی مطرح شد. در این جنایت جسد زن جوانی درحالى که به وسیله طناب از تنه درختى برروى یکى از شیبهاى جنگل آویزان شده بود از سوى یکى از رهگذران کشف شد. دقایقى بعد پس از حضور مأموران پلیس و بازپرس ویژه قتل در بررسى هاى نخست مشخص شد از زمان مرگ این زن ۱۲ ساعت مى گذرد و به وسیله گره خوردن طناب به دور گردنش خفه شده است.

بررسی صحنه جنایت نشان می داد قاتل به راحتی قربانی خود را به این پارک کشانده و بدون ترس از حضور فردی در آنجا او را خفه کرده و جسدش را با طناب به درختی بسته بود.

-------------------------------
کابوس تجاوز و سرقت

در حالی که تحقیقات در رابطه با این پرونده ادامه داشت تجاوز مردی به زنان و دختران جوان در پارک باعث وحشت تهران نشینان به خصوص زنان برای حضور در این پارک شد. راز جنایت های سیاه مامور قلابی پارک آذر ماه سال 88 با شکایت زن جوانی فاش شد.

او در شکایتش گفت: دیروز همراه نامزدم برای تفریح به پارک طالقانی رفتیم. در حال قدم زدن در پارک بودیم که مردی با معرفی خود به عنوان مامور حراست پارک به طرف نامزدم حمله کرد و با کتک ما را از هم جدا کرد.
سپس نیز به تعقیبم پرداخت و در محل خلوت مورد آزار و اذیت قرار داد.

همزمان با آغاز تحقیقات ماموران با 6 شکایت مشابه دیگر روبرو شدند. در این شکایت ها نیز مامور قلابی پارک زنان را در محلی خلوت در پارک طالقانی مورد حمله قرار داده و پس از آزار و اذیت و سرقت اموال آنها متواری شده بود.
پس از 40 روز تحقیقات مرد تبهکار دستگیر و در بازجویی ها به تجاوز به 16 زن و دختر اعتراف کرد.

-----------------------------
قتل دختر دانشجو

یکم اردیبهشت سال گذشته نیز قتلی دیگر در این پارک رخ داد. این بار پسر دانشجویی وقتی با مخالفت دختر مورد علاقه اش روبرو شد نقشه قتل دختر جوان را طراحی کرد.
او فرانک را به بهانه حرف زدن به پارک طالقانی کشاند و برای آخرین بار درخواست ازدواج خود را مطرح کرد. او وقتی دوباره با جواب رد روبرو شد دختر دانشجو را با ضربه های چاقو کشت و از محل گریخت.

-----------------------------
گلایه زنان از امنیت پارک

این سه اتفاق طرح در قلب پایتخت ، در کنار وقوع زورگیری از سوی برخی معتادان در محل های خلوت پارک جنگلی باعث اعتراض شهروندان به خصوص زنان شده بود. آنها مدعیند پلیس باید حضور خود را در این پارک تقویت کند.

یکی از شهروندان که هر روز غروب برای ورزش به این پارک می رود می گوید: هر روز غروب برای ورزش به پارک طالقانی می روم. اگر بخواهم در حاشیه پارک ورزش کنم با مزاحمت موتور سواران روبرو می شوم. داخل پارک نیز معتادانی هستند که اگر در محلی خلوت با آنها روبرو شوی هر لحظه احتمال دارد با تهدید چاقو اموالتان را سرقت کنند.

این زن جوان ادامه داد : وجود دو ایستگاه پلیس در حاشیه و داخل پارک برای امنیت این پارک کافی نیست.
هر روز غروب گشت های ارشاد به اینجا می آیند و بیشتر از اینکه به امنیت پارک توجه داشته باشند به حجاب زنان و دختران توجه می کنند.

------------------------------
حمله اراذل و اوباش به پارک

در حالی که شهروندان از امنیت این پارک گله دارند شامگاه جمعه حمله گروهی از اراذل و اوباش به این پارک باردیگر زنگ خطر درباره امنیت در این تفرجگاه را به صدا درآورد. این افراد به راحتی به شهروندان حمله کرده و پس از آسیب رساندن به چند دستگاه خودرو از آنجا متواری شدند.

علی یکی از شاهدان این حادثه به خبرنگار مهر گفت:همراه خانواده ام زمان حادثه برای استراحت در پارک حاضر بودیم که حدود 20 نفر از اراذل و اوباش با چند دستگاه موتو سیکلت وارد محوطه پارک شدند و با عربده کشی و تهدید شروع به شکستن شیشه های خودروهای پارک شده در حاشیه پارک کردند. متاسفانه هیچ پلیسی نیز با وجود ایستگاه سیار پلیس در پارک وارد عمل نشد و برخی از شهروندان که به رفتار این افراد اعتراض کردند مورد حمله اراذل قرار گرفتند. این افراد پس از چند دقیقه قدرت نمایی بدون اینکه ماموری در محل حاضر باشد پارک را ترک کردند.

این حادثه در حالی رخ داد که رئیس پلیس امنیت اخلاقی ناجا چندی قبل در جمع خبرنگاران از حضور پررنگ پلیس و برقراری امنیت تفرجگاه ها در این ایام خبر داده بود.

با نگاهی به حوادث رخ داده در پارک طالقانی طی سال های گذشته به نظر می رسد پلیس برای بالا بردن امنیت در این پارک باید وارد عمل شده و حضور نیروهای خود در تفرجگاهی که روزانه میزبان هزاران نفر از شهروندان است تقویت کند.****

دختر دانشجو وقتی از دوستش در پارك طالقانی جدا شد، هرگز تصور نمی‌كرد مردی كه خود را مامور پارك نامیده بود برای او دام سیاهی پهن كرده است. مامورنما با استفاده از خلوتی پارك دختر جوان را قربانی وسوسه‌های شیطانی خود كرد. كارآگاهان با گذشت یك ماه از نخستین شكایت، مرد جوان را در اطراف پایتخت در حالی دستگیر كردند كه ۱۶ دختر را در پارك طالقانی طعمه نقشه جنایت سیاه خود كرده بود.

نخستین شاكی
۲۲ آذرماه سال جاری دختر جوانی كه در شرایط روحی بسیار بدی قرار داشت پس از اعلام شكایت در برابر بازپرس قندی‌زاده از جنایتی سیاه پرده برداشت. وی گفت: دانشجوی دانشگاه نزدیك پارك طالقانی هستم. روز گذشته در پارك طالقانی به‌همراه دوستم نشسته بودم كه مرد جوانی به سمت ما آمد. مرد جوان خودش را مامور پارك معرفی كرد و نسبت‌مان را پرسید.دختر جوان افزود: دوستم كه یكی از همكلاسی‌هایم بود مدعی شد كه هم‌دانشگاهی و دوست هستیم. مامور پارك از دوستم خواست مرا تنها بگذارد و از در شمالی پارک را ترك كند و مرا به سمت در جنوبی پارك هدایت كرد. در حال رفتن به سمت در جنوبی بودم كه در یك محل خلوت متوجه حضور مامور پارك شدم. او به من حمله و پس از تعرض پول و طلاهایی كه به همراه داشتم را سرقت و مرا در پارك رها كرد.وی درخصوص مامورنما گفت: ظاهری آراسته داشت و حدود ۳۰ ساله به‌نظر می‌رسید و هیچ سلاحی با خود به همراه نداشت.


چهره‌نگاری
به‌دنبال شكایت دختر جوان، تحقیقات برای دستگیری جوان شیطان‌صفت آغاز شد و ماموران به‌صورت شبانه‌روزی پارك طالقانی را زیر نظر گرفتند.از سویی در چهره‌نگاری صورت‌گرفته مشخص شد مامورنما سابقه‌داری است كه به خاطر اعتیاد و حمل مواد مخدر بازداشت شده و دارای سابقه كیفری است. با ردیابی‌های پلیسی، سرانجام ابلیس پارك طالقانی كه جمشید نام داشت در اطراف پایتخت دستگیر شد.


۱۶ قربانی
جمشید ۲۹ ساله، متاهل، كه سابقه‌دار است یك ماه پس از نخستین شكایت از سوی ماموران اداره ۱۶ آگاهی تهران دستگیر شد. این مرد در نخستین جلسه بازجویی به ۱۶ مورد تعرض و سرقت از دختران و زنان اعتراف كرد و گفت: از شش ماه پیش تصمیم به سرقت گرفتم.


بیكاری و وسوسه شیطان
جمشید درخصوص انگیزه‌اش از جنایت سیاه گفت: بیكاری و وسوسه‌های شیطان باعث شد تا دست به این كار بزنم.دختران و پسران جوانی كه با هم به پارك طالقانی آمده بودند را زیر نظر می‌گرفتم و در فرصتی مناسب به آنها نزدیك می‌شدم و خودم را مامور پارك معرفی می‌كردم.آنها به خاطر ترس از دستگیری و بی‌آبرو شدن به من التماس می‌كردند كه با آنها كاری نداشته باشم. من هم پس از تهدید از پسر جوان می‌خواستم از مسیر دیگری برود و دختر را نیز راهی مسیر دیگری می‌كردم. سپس به‌دنبال دختر جوان به راه می‌افتادم و در محلی خلوت به او حمله می‌كردم.


۷ شكایت
با اعترافات ابلیس پارك طالقانی، تحقیقات برای شناسایی سایر قربانیان آغاز شد. در بررسی وسایل جمشید، ماموران پایگاه ۱۶ آگاهی به كارت عابربانكی برخوردند كه در استعلام مشخصات صاحب عابربانك دریافتند وی نیز یكی از قربانیان جمشید است.

دختر دانشجو پس از حضور در شعبه هشتم بازپرسی دادسرای امور جنایی گفت: وقتی با تهدیدهای این مرد درخصوص آنكه ما را بازداشت خواهد كرد از دوستم جدا شدم، پس از مدتی متوجه حضور او شدم. پارك خلوت بود و هوا رو به تاریكی می‌رفت.او كه فهمیده بود از حضورش باخبر شده‌ام به من نزدیك شد و كیف دستی‌ام را گرفت، ترسیده بودم، تمام قدرتم را جمع كردم و او را هل دادم. تعادلش را از دست داد، از آنجایی كه پارك طالقانی روی تپه قرار دارد او از بالای تپه به پایین پرتاب شد. روی خاك‌ها می‌غلتید تا اینكه در بزرگراه مدرس افتاد.

وی ادامه داد: چون تنها پول‌هایم را به سرقت برده بود برای حفظ آبرو از شكایت منصرف شدم.
بازپرس قندی‌زاده گفت: با توجه به تحقیقات صورت‌گرفته تاكنون هفت قربانی این ابلیس شناسایی شده‌اند و از آنجایی كه قربانیان جمشید ترس از ریختن آبرویشان را دارند برای اعلام شكایت به دادسرا مراجعه نكرده‌اند.
وی ادامه داد: از كسانی كه با این شیوه مورد تعرض و سرقت قرار گرفته‌اند خواسته می‌شود برای اعلام شكایت به شعبه هشت بازپرسی دادسرای امور جنایی یا اداره ۱۶ آگاهی مراجعه كنند.

----------------------------------------------------------
خلاصه، در مملکت آقا امام زمان، امنیت بی داد می کند !!!!


محک
================================
هر کس بد ما به خلق گوید      ما خاطر از او نمی خراشیم
ما خوبی او به خلق گوییم      تا هر دو دروغ گفته باشیم!